Paul Borm

Het belang van vitale werknemers

Het Gezondheidsakkoord Limburg is een initiatief van een breed samengestelde groep (bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid) om te komen tot meer (positieve) gezondheid, een hogere arbeidsparticipatie en het verkleinen van de verschillen in onze regio. Zij doet dat door Verbinden van Kolommen. Onderdeel van dit akkoord is de ambitie om werknemers vitaal te krijgen en hoe de arbeidsparticipatie verhoogd kan worden.

Het belang van vitale werknemers wordt immers steeds groter, gezien de ‘krapte’ op de arbeidsmarkt. Daarover gaat de kennissessie die wordt geleid door Paul Borm, ondernemer in Life Sciences en medische technologie. Hij is oprichter en CSO van Nano4Imaging GmbH, dat zich richt op verbetering van cardiovasculaire diagnose en interventies met behulp van MRI. Borm is een van de initiatiefnemers van het Gezondheidsakkoord Limburg.