Dag van het MKB 2023

Nieuwe start Dag van het MKB

Wellicht herinnert u zich nog de eerste editie in het Parkstad Limburg stadion in 2011……

11 edities later werden we geconfronteerd met de inmiddels beruchte pandemie en viel ook de drukbezochte Dag van het MKB helaas stil.
Na een aantal jaren afwezigheid willen we een nieuwe frisse start met nieuw elan vormgeven. Oudgediende Eric Schlösser heeft een jonge generatie weten te strikken om het evenement nieuw leven in te blazen. Roel Roukens, Remco Mattaar en Rob Niesen zijn de afgelopen weken achter de schermen al bezig geweest met het maken van nieuwe plannen.

“Oud” partners worden als eerste uitgenodigd om mee te denken over de toekomst. U kunt samen met een collega/relatie komen tijdens onderstaande brainstormsessies.

De eerste sessie is op vrijdag 25 augustus tussen 8:00 - 11:00 in Stadspark Kerkrade tijdens het stadspark lounge Kerkrade. Combinatie met ontbijt en brainstormsessie.
De tweede sessie is op vrijdag 1 september tussen 14.30 - 17.00 tijdens Bekkerveld festival. Combinatie met borrel en brainstormsessie.

Uw mening is belangrijk! Tijdens de brainstorm zullen we ideeën willen opdoen voor de toekomst van de Dag van het MKB nieuwe stijl waarmee we ook de komende jaren MKB bij elkaar kunnen brengen in de regio. Aan het einde van iedere sessie zullen we dan ook nog een enquête afnemen om van eenieder voldoende input te krijgen.

Sessie 1

25 Augustus in het Stadspark van Kerkrade

8:00 - 8:30 - Inloop

9:00 - 10:00 - Ontbijt

10:00 - 11:00 Presentatie

Sessie 2

1 September op het Bekkerveldfestival

14:30 - 15:00 - Inloop

15:00 - 16:00 - Presentatie

16:00 - 17:00 - Borrel

Bent u er ook bij? Schrijf u in vóór 14 juli.

 

Verificatie