De Gemeenschappelijke MKB Aanpak

Aan de economische groei van de regio kan door het MKB een belangrijke bijdrage worden geleverd. Een van de voorwaarden daarvoor is dat ondernemers die willen groeien en innoveren makkelijk hun weg kunnen vinden naar de middelen die daarvoor nodig zijn. En dat ze soms om hulp kunnen vragen of een ander kunnen helpen.

Begin 2017 hebben de belangrijkste stakeholders op dit onderwerp de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke MKB aanpak: een platform en combinatie van on- en offline middelen waarbinnen ondernemers makkelijk in contact komen met elkaar, en worden gescout en begeleid in het proces van groei en innovatie. Het doel? Meer goede mannen/vrouwen met meer goede plannen, en belangrijker nog: de realisatie van die plannen.

In deze sessie introduceren we de Gemeenschappelijke MKB aanpak aan u, de MKB-er. We leggen u enkele onderdelen van de aanpak voor en geven u een sneak preview van dit nieuwe platform. De sessie is geslaagd als we van u een kritische blik krijgen op hetgeen voorligt.