IBA Parkstad voor de ondernemer versus de ondernemer voor IBA Parkstad & Innovatieve zand- en grindwinning met bewoners en ondernemers in de lead

Als directeur van IBA Parkstad ziet Kelly Regterschot een grote rol weggelegd voor de ondernemers van Parkstad om samen met IBA te werken aan de economie van Parkstad. Met het programma van de geselecteerde 15 focus-projecten zijn we met IBA in de nieuwe Fase van uitvoering van deze projecten gekomen. Hierbij zal nadrukkelijk het contact met innovatieve ondernemers worden gezocht naast de reeds betrokken partijen.

Duidelijkheid in wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat we van elkaar kunnen verwachten staat hierbij voorop.
Jean L’Ortye is met zijn project “ De toekomst van Parkstad ligt ondergronds” een van die 15 projecten die in het expo jaar 2020 moeten staan. Hij reflecteert vanuit zijn ervaring met IBA op de kansen en bedreigingen die de realisatie van zijn project tegenkomen.

Samen met jullie ondernemers van Parkstad willen Kelly Regterschot en Jean L’Ortye in gesprek gaan om op een slimme manier de zaken verder vorm te geven voor IBA Parkstad.


Innovatieve zand- en grindwinning met bewoners en ondernemers in de lead

Een spannende reis om complexe en langdurige aanvliegroutes voor nieuwe ontgrondingen volledig om te draaien. Centraal hierbij staat de meerwaarde die dit voor bewoners en andere belanghebbenden met zich mee brengt.

Zo maken we van de achilleshiel in de oude aanvliegroute, een vliegwiel in de nieuwe route. Spannend, leerzaam en wellicht interessant om in je eigen business over na te denken.