Nieuws

Netwerken tijdens de Dag van het MKB

Als tamelijk Hollands ‘Randstad meisje’, moet ik bekennen dat mijn kennis van Zuid-Limburg tot voorkort niet veel verder ging dan een aantal mooie plaatsen, het Geuldal en de universiteit van Maastricht. Sinds ik bij IBC werk heb ik al een iets uitgebreider beeld van het bedrijfsleven hier, maar de kennissessie tijdens de dag van het MKB Zuid-Limburg bleek in mijn geval een mooie toevoeging.

Uit interesse vanuit mijn achtergrond in neurowetenschappen sloot ik aan bij de kennissessie ‘Life Sciences & Health’. Na een korte introductie tot het Limburg Economic Development programma, nam Nico Stam, adjunct directeur van de Maastricht Health Campus, ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap en techniek rond de gezondheidssector (in brede zin) in de regio.

Als portaal naar Europa richt Zuid-Limburg onder andere op het raakvlak tussen de wetenschap en het bedrijfsleven in de big data, biochemie en andere lifescience-georiënteerde ontwikkelingen. Zuid-Limburg biedt kansen door de aanwezigheid van diverse biochemische bedrijven (we kennen allen de grote namen zoals Chemelot) en de goede samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en universitaire instellingen, met name internationaal. Een goed voorbeeld hiervan is Brightlands, dat een platform biedt aan wetenschappers en ondernemers om gezamenlijk te werken aan duurzame ontwikkelingen in de geneeskunde, biochemie, en voedingswetenschappen. Kort gezegd richt Brightlands op het winstgevend maken van de wetenschap, door kennis uit onderzoek en het bedrijfsleven samen te brengen in het opzetten van bedrijven en ondernemingen met een wetenschappelijke basis. Ondernemerschap is key, en vandaar de aandacht voor het onderwerp op deze dag van de MKB.

Nico Stam kaart ook direct een uitdaging aan: blijkt nog altijd lastig om de juiste mensen voor het werk te vinden en de aansluiting met de Randstad blijft voor verbetering vatbaar. De kennis en kunde moeten bij elkaar gebracht, maar ondernemers met een wetenschapsachtergrond lijken schaars (en vice versa). Daarnaast is het ondernemersklimaat momenteel niet optimaal wat deze innovatieve sector betreft. Start-ups zijn subsidie afhankelijk en maar weinigen halen het tot een levensvatbaar bedrijf. Dit probleem wordt ook duidelijk in het tweede half uur waarin Guus Simons, oprichter en CEO Pathofinder, een voorbeeld uit de praktijk geeft. Simons heeft – naar eigen zeggen – ‘een doosje’ ontwikkeld. Een doosje met daarin een instrument om o.a. longziektes te identificeren op basis van genetische diagnostiek. Het idee voor dit product was er al snel, maar om in deze sector daadwerkelijk tot ontwikkeling en productie over te gaan is een uitdaging. Simons vertelt dat het hem zeven jaar heeft gekost om het bedrijf quitte te laten draaien, ondanks zijn inhoudelijke kennis, ervaring met het aanvragen van subsidies en bereidheid om de nodige risico’s te nemen. Met de komst van strengere EU-richtlijnen wordt het niet makkelijker en lopen de kosten door de documentatieverplichting op. Kortom, er wordt een klimaat gecreëerd dat ‘killing’ is voor innovatie in de sector. Organisaties zoals Brightlands bieden start-ups de ondersteuning die zo hard nodig is, maar hier ligt ook een enorme kans voor MKB’ers in de regio. Het MKB kan zorgen voor innovatie, door kennis van ondernemerschap, financiële middelen, en de flexibiliteit die bij grote bedrijven ontbreekt. Ook voor bedrijven die advies en opleiding beiden op het gebied van management, organisatie en ondernemerschap, zoals IBC, liggen hier naar mijn mening interessante samenwerkingen. Wellicht dat deze sessie daar weer een steentje aan heeft bijgedragen.

Lees ook: