Nieuws

IBC: Op slimme wijze netwerken tijdens de dag van het MKB

Maandag 14 november was de dag van het MKB. Wij mochten als management trainees van IBC ons een middag lang begeven onder het bruisende bedrijfsleven van Zuid-Limburg.

De avond van te voren kwamen we aan in het hotel, alwaar we alvast oefenden op het borrel aspect van het netwerkborrelen. Na het bijpraten gingen we al snel over op het oefenen van openingszinnen en netwerktechnieken. De volgende ochtend kregen we een korte training over netwerken in the House of Change aan de Akerstraat en stapten we vol goede moed in de auto op weg naar het evenement.

og voordat de plenaire sessie was begonnen sloegen we aan het netwerken. Bekende, maar ook nieuwe mensen werden aangesproken. Om de kans op een interessant gesprek wat te verhogen downloadde ik de Foslo netwerk-app van Thomas
Kuijer.

Tijdens de plenaire sessie was er helaas geen ruimte voor netwerken. Deze vrij lange zit van een paar uur had als hoogtepunt voor mij de spreekster Pacelle van Goethem. In haar praatje ging ze op interactieve manier om met de zaal en gaf ze inzicht in de kunst van het overtuigen. Iets dat zeker van pas komt als jonge trainee die zichzelf nog moet laten zien.

Na de plenaire sessie gingen we direct door naar de themasessies. Wederom was hier maar weinig ruimte voor interactie met de zakenmannen van het zuiden. Gelukkig had ik wel een interessant thema gekozen: Smartservices. De spreker, Bas Heeringa, ging in op de trends in de ICT markt en uitdagingen voor de toekomst.

Zo ging hij in op de toename in dataverzameling door nieuwe technologieen ontwikkeld op wetenschappelijke campussen, maar ook op onvoorziene gevolgen van smartservices zoals AirBnB en Uber. Het zette mij tot denken. Heeringa had een dubbele boodschap in zijn verhaal: aan de ene kant zag hij een prachtige kansen voor smartservices, bijvoorbeeld door levens te kunnen redden door hartinfarcten te voorspellen. Aan de andere kant was hij huiverig voor onvoorziene gevolgen van disruptieve smartservices zoals Uber en AirBnB. Zijn voorstel was om na te denken over hoe we door wetgeving deze disrupties kunnen inperken. Ik zelf deel deze conservatieve blik op de wereld niet met de heer Heeringa. Elke technologische sprong uit het verleden ging gepaard met zogenaamde ‘creative destruction’. Zo zullen ook Smartservices hun impact hebben, maar naar mijn mening is het beter onze samenleving/economie flexibel in te richten om hier mee om te kunnen gaan, in plaats van alle vooruitgang in de kiem te smoren.

Genoeg interessante gesprekstof dus. Gedurende de themasessie zelf was helaas geen tijd meer voor mijn vraag, dus zette ik het gesprek voort tijdens de soep en broodjes. Zo sprak ik iemand die de internetbubbel had meegemaakt en werden er interessante paralellen getrokken tussen toen en nu. Ook kwam het merkbaar toegenomen effect van het internet op de Amerikaanse presidentsverkiezingen ter sprake. Kaartjes werden uitgewisseld. De dag kwam tot een einde voor de trainees. Overall gezien een interessante dag, jammer alleen dat ik de borrel waar ik zo op geoefend had moest missen.

Lees ook: