Hoofdspreker

Jacco Vonhof

Voorzitter
MKB-Nederland

Jacco Vonhof is sinds 3 september 2018 de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. “Een ondernemer in hart en nieren” zo werd hij getypeerd bij zijn benoeming. Gedreven, maatschappelijk betrokken, een verbinder en bovendien in staat ondernemers aan te spreken en waar nodig in beweging te krijgen. Hij is geen bestuurder, hij is ondernemer. Zo praat Jacco Vonhof en zo handelt hij.

Vonhof is de afgelopen jaren in verschillende (bestuurs)functies binnen en buiten het bedrijfsleven actief geweest. Zo was hij onder meer bestuurslid van brancheorganisatie OSB (schoonmaakbedrijven) waarvoor hij ook de cao-onderhandelingen deed, lid van de landelijke adviesraad van het UWV, regiovoorzitter van VNO-NCW Midden en bestuurslid van Nazorgcentrum Intermezzo in Zwolle. In 2004 werd hij verkozen tot Ondernemer van het Jaar in de regio Zwolle. In 2012 is Jacco Vonhof onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Kanselarij der Nederlandse Orden. Vonhof is directeur-eigenaar van Novon Schoonmaakbedrijven, dat actief is in het dagelijks schoonhouden van gebouwen in de zorg, dienstverlening, industrie, verblijfsrecreatie en onderwijs. Ook is hij aandeelhouder van Djopzz personeelsdiensten in Zwolle, dat zich onder meer richt op onderwijspersoneel en instroombanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.